INPROST, s.r.o.


inženýrská, projektová, obchodní a stavební činnostSpecializujeme se na technická zařízení budov (TZB), tj.:

  • ústřední vytápění včetně teplovodních, parních nízkotlakých (NTL) a středotlakých (STL) kotelen včetně horkovodních
  • NTL a STL rozvody plynu v oceli a mědi
  • odpady a kanalizace včetně domovních čistíren odpadních vod (ČOV)
  • zdravotechnika včetně úpravy vody a přípravy teplé užitkové vody (TUV)
  • vzduchotechnika a stavební větrání
  • elektroinstalace včetně měření a regulace (MaR)

Zajišťujeme finální dodávky staveb na klíč, včetně kompletní inženýrské a projektové přípravy.